Uppsala universitet : Myntkabinettet
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Objekt 201302

Åtsida Frånsida

Titel:Karl XIII
Åtsida:Kungens och drottningens bröstbilder
CAROLUS XIII HEDV. ELISAB. CAROL. REX ET REG. SV.
Frånsida:Kungen, i kröningsdräkt, sittande på sin tron, kröns av ärkebiskopen och justitie statsministern. Vid sidan framträder drottningen i furstlig krona.
SIC REGNA RESURGERE FAS EST. Ex: IN MEMOR. CORONATIONIS AUG. D. XXIX JUN. MDCCCIX ORDD. R.

Utgivare:
Konstnär:Frumerie, M.
Tillverkare:
Tillverkningsort:
Årtal:1809
Material:Silver
Vikt:65.49
Diameter:58.28
Bredd:
Höjd:
Kondition: Utan anmärkning
Stampställning:12
Referens:Hildebrand 9
Referens 2: